Gå til hovedindholdet

Trin-for-trin guide

Her får du en trin-for-trin guide til at udfylde og indsende Fællesskemaet.

Trin 1 Log på med NemID eller medarbejdersignatur

Ejer du, eller er du ansat i et I/S, ApS eller A/S, logger du ind med en af disse:

 • din Medarbejdersignatur under Digital Signatur eller
 • NemID til erhverv – enten nøglekort eller nøglefil                      

Ejer du en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nummer, logger du på med en af disse:

 • din Medarbejdersignatur under Digital Signatur
 • NemID til erhverv – enten nøglekort eller nøglefil
 • dit private NemID, som hører til dit CPR-nummer

Indsender du dit Fællesskema i dit CPR-nummer, logger du på med dit private NemID.

Tjek på www.cvr.dk om din virksomhed er et I/S eller en enkeltmandsvirksomhed

Har du fået nyt CVR-nummer, siden du indsendte Fællesskemaet i 2013, eller er du ny ansøger, skal du først oprette dig selv som bruger. Læs mere i et andet punkt på denne side.

Læs mere om, hvordan du logger på

Trin 2 Tjek at du indsender i det rigtige CVR- eller CPR-nummer

Det er dit ansvar at sikre, at du indsender Fællesskema og markkort i det CVR- eller CPR-nummer, som råder over arealerne og betalingsrettighederne.

Som enkeltmandsvirksomhed kan du godt logge på med dit private NemID, men du skal sikre dig, at Fællesskemaet bliver sendt i dit CVR-nummer.

Ved at klikke på Brugerindstillinger, kan du se, hvilket CVR-nummer, du er logget på med. Det er dette CVR-nummer, som Fællesskemaet bliver indsendt for.

Tjek dine betalingsrettigheder

Ved at tjekke din oversigt over betalingsrettigheder, kan du se, hvilke betalingsrettigheder, der er registreret i det CVR-nummer, som du er logget på med.

Læs en guide til at se en oversigt over betalingsrettigheder

Hvis du ikke kan se dine betalingsrettigheder i Tast selv-service, er det sandsynligvis fordi, du har logget på Tast selv-service med dit private NemID, hvor du skulle have brugt Medarbejdersignatur eller NemID til erhverv.

Hvis du har udfyldt Fællesskema i CPR-nummer i stedet for CVR-nummer

Hvis du opdager, at Fællesskemaet er registreret i dit CPR-nummer og ikke i dit CVR-nummer, er det sandsynligvis også fordi, du har logget på med den forkerte signatur.

I det tilfælde gør du følgende:

 1. Log på Tast selv-service med Medarbejdersignatur eller NemID til erhverv. Du har nu et nyt Fællesskema, som hører til CVR-nummeret. Du udfylder og indsender Fællesskema og markkort for CVR-nummeret.
 2. Hvis du endnu ikke har indsendt Fællesskemaet i dit CPR-nummer, skal du ikke foretage dig mere med det forkerte skema.
 3. Har du allerede indsendt Fællesskemaet i dit CPR-nummer, gør du følgende:
 • log på Tast selv-service med din private NemID
 • klik på fanen ”Skemaer”, og find dit forkert indsendte Fællesskema 2013
 • i kolonnen ”Opret ændring” klikker du på ”Opret”
 • der vil nu komme en kopi af dit indsendte skema på den øverste liste over ”Skemaer der ikke er indsendt”
 • åbn skemaet og forklar din situation i bemærkningsfeltet på siden ”Bemærkninger”
 • indsend skema og markkort igen.

Du er også velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsen på telefon 33 95 80 00 eller email mail@naturerhverv.dk.

Hvis du opdager fejlen efter den 31. maj 2013, vil du få afslag på din ansøgning om støtte.

Betalingsrettigheder og miljø- og økologitilsagn

Det er dit ansvar at sikre, at der er overensstemmelse mellem det CVR- eller CPR-nummer, du anvender i Fællesskemaet, og det nummer som dine betalingsrettigheder er registreret under.

Derfor er det meget vigtigt, at:

 • dit Fællesskema og dine betalingsrettigheder er registreret i samme CVR- eller CPR-nummer
 • dit Fællesskema og dit eventuelle tilsagn under miljø- og økologiordningerne er registreret i samme CVR- eller CPR-nummer

Hvis du ikke kan hente dine betalingsrettigheder eller tilsagn, er du sandsynligvis logget på med den forkerte NemID eller medarbejdersignatur.

Du kan tjekke om eventuelle miljø- og økologitilsagn er registreret i dette CVR-nummer, ved at hente tilsagnene ind i Fællesskemaet.

Læs guide til at indlæse miljø- og økologitilsagn

Trin 3 Åbn dit Fællesskema

Hvis du indsendte Fællesskema på samme CVR- eller CPR-nummer sidste år, vil dit nye Fællesskema for 2014 ligge klar til dig på fanen "Skemaer". Du åbner dit skema ved at klikke på skemaets navn "Fællesskema 2014".

Hvis du har nyt CVR-nummer eller er ny ansøger, ligger Fællesskemaet ikke klar til dig, og du skal selv oprette et Fællesskema for 2014.

Læs mere i Vejledning til Fællesskema om at ansøge med nyt CVR-nummer eller som ny ansøger

Hvis du søger på det samme CVR-nummer som sidste år, men ikke kan se, at der ligger et Fællesskema 2014 klar til dig, er du måske logget på med dit CPR-nummer.

Læs i trin 2, hvordan du tjekker dit CVR-nummer. Du er også velkommen til at ringe til os på tlf. 33 95 80 00.

Trin 4 Udfyld forsiden

Du kan starte med at udfylde skemaets forside. Klik på de blå spørgsmålstegn, hvis du er i tvivl om, hvordan du udfylder siden.

Trin 5 Tilknyt markkort

Før du udfylder markplanen i dit skema, skal du starte med at tilknytte et markkort. Derved får du adgang til en række automatiske tjek, når du skal udfylde dit Fællesskema.

Du klikker på knappen "Vis/Tilknyt markkort"

Læs en guide til at oprette og tilknytte et markkort

Læs en guide om at oprette og redigere marker på markkortet

Du kommer tilbage til Fællesskemaet ved at minimere kortet eller lukke vinduet

Trin 6 Indlæs dine marker i Fællesskemaet

Hvis du indsendte Fællesskemaet i 2013, kan du indlæse sidste års markplan i skemaet for 2014.

Læs en guide til at indlæse sidste års markplan

Hvis du har udarbejdet din markplan i dit eget markprogram, klikker du på knappen "Indlæs xml-fil".

Trin 7 Tjek markplanen for 2014

Du gennemgår din markplan for at tjekke, at alle oplysninger er korrekte, og at du har anmeldt alle dine landbrugsarealer.

Hvis du har indlæst sidste års markplan, skal du også tjekke miljø- og økologiordningerne for, om de stadig er OK.

Trin 8 Tjek om du skal udfylde andre sider i Fællesskemaet

Klik på sidenavnene øverst i Fællesskemaet, for at komme til de andre sider.

 

 

Hvis du søgte om miljø- eller økologitilskud sidste år, skal du tjekke om oplysningerne stadig er korrekte.

 

På alle siderne kan du klikke på de blå spørgsmålstegn for at læse om at udfylde siden.

 

Sidenavn

Her kan du:

Etårige ordninger

søge om Ø-støtte og om etårige miljøordninger

Betalingsrettigheder 2014

oplyse, hvis der er betalingsrettigheder, du vil udnytte først i 2014

Ansøgning om udbetaling - Miljø- og økologitilskud

ansøge om udbetaling, hvis du har flerårige miljø- eller økologitilsagn

Økologisk jordbrugsproduktion - marker

- husdyr

- græsningsret

indberette din økologiske produktion, hvis du er autoriseret økolog, eller har ansøgt om at blive det

Tilsagn under skovordningerne, Træer og hegn

ansøge om udbetaling, hvis du har flerårige tilsagn til skov

Trin 9 Tjek at det indtegnede på markkortet er korrekt

Klik på knappen "Vis/Tilknyt markkort"

Du åbner dit markkort og tjekker for hver mark, at:

 • arealet i skemaet passer med det indtegnede areal
 • at dine markblokke er korrekt indtegnede i forhold til, hvordan landskabet og marken ser ud i virkeligheden. Hvis en markblok ikke er indtegnet korrekt, indsender du et forslag til ændring af markblokken.
 • at du ikke anmelder et areal, der er større end markblokkens registrerede areal.
 • hvis du har naboer, som anmelder marker i samme markblok som sig, må I tilsammen ikke anmelde mere end markblokkens registrerede areal.

Læs en guide om at tjekke arealet i skemaet i forhold til arealet i markkortet

Læs en guide om at indsende et forslag til ændring af markblok

Trin 10 Tjek om din mark overlapper med naboens mark

Hvis andre landmænd har marker i samme markblok som dig, tjekker du desuden at:

 • du og dine naboer ikke har overlap i jeres indtegninger

 • du og dine naboer ikke har anmeldt et areal, der er større end markblokkens registrerede areal

Sådan ser du dine naboers indtegnede marker

 • Gå ind på fanen Markkort, eller hvis du er inde i Fællesskemaet, klik på knappen ”Vis/Tilknyt markkort”
 • Klik på knappen ”Markliste” eller ”Opdatér liste”, eller find din markblok på kortet
 • Klik på ”Korttemaer”
 • Klik på ”Landsdækkende markkort”
 • Markér ud for ”Senest indsendte marker”
 • Nu kan du se, hvis en anden landmand har tegnet ind over det samme areal som dig

Hvis din nabo ikke har sendt sit Fællesskema ind endnu, kan du se hans indtegninger fra sidste år ved at vælge ”Landsdækkende markkort 2013”.

Hvis du vil se matrikelkortet, klikker du på ”Administrative grænser” og vælger ”Matrikler”.

Sådan tjekker du, hvilket areal dine naboer har anmeldt

 • Gå ind på fanen "Markkort", eller hvis du er inde i Fællesskemaet, klik på knappen ”Vis/Tilknyt markkort”.
 • Klik på knappen ”Markliste” eller ”Opdatér liste”, eller find din markblok på kortet.
 • Klik på ”Vis info”.
 • Vælg ”Markblokke (gældende)” i rullelisten.
 • Sørg for, at der er hak i ”Vis støtteberettiget areal” ud for det grønne felt forneden i menuen. Der skal IKKE være hak i ”Vis mouse-over”.
 • Sæt hak i ”Vis liste over alle ansøgere i blokken”, klik på den markblok, du vil se oplysninger for.
 • Nederst i menuen åbnes nu en liste med oplysninger om alle ansøgere i markblokken.

Du går tilbage i Fællesskemaet ved at minimere kortet eller lukke vinduet.

Trin 11 Indlæs randzoner til dit Fællesskema

Alle ansøgere skal tjekke markplanen for, om der er randzoner på deres marker.

Læs en guide om at indlæse eventuelle randzonearealer

Hvis du ændrer i dit markkort, efter du har indlæst randzonearealer, vil du i skemakontrollen blive bedt om at indlæse randzonerne igen.

Trin 12 Tillad pop up-vinduer i din browser

hvis du klikke på knapperne "Skemakontrol" eller "Indsend", og der ikke sker noget, er det sandsynligvis fordi, din browser blokerer for pop up-vinduer.

For at kunne udføre skemakontrol, skal du tillade pop up-vinduer fra Tast selv-service. Det gør du ved at ændre i din browsers indstillinger.

Læs en guide til at tillade pop up-vinduer

Trin 13 Udfør skemakontrol og send ansøgningen

Når du er tilfreds med både Fællesskema og markkort, går du tilbage i Fællesskemaet og klikker på "Gem".

Klik på knappen "Indsend". Systemet udfører automatisk en skemakontrol, som finder eventuelle fejl.

Du kan derefter vælge at indsende Fællesskema og markkort, eller du kan fortryde og gå tilbage og rette de fejl, der er.

Læs en guide i at udføre skemakontrol og indsende skema og kort

Overdragelse af betalingsrettigheder

Du kan se dine betalingsrettigheder i det kvitteringsbrev, som du modtager, når Fællesskemaet er indsendt.

Hvis du ikke har nok betalingsrettigheder kan du købe eller leje af andre landbrugere.

Læs en guide til at finde dine breve i Tast selv-service

Læs mere om betalingsrettigheder

Indsend ændringer til Fælleskema og markkort

Når du har indsendt dit Fællesskema og markkort, har du stadig mulighed for at indsende ændringer til både skemaet og kortet.

Læs hvordan du indsender ændringer til skema eller markkort

Er du ny ansøger

Hvis du vil ansøge om Enkelbetaling eller anden form for arealstøtte for første gang, skal du registreres som ansøger.

Du bruger NemID til at logge på Fødevareministeriets Tast selv-service.

Er du ejer af en enkeltmandsvirksomhed, kan du vælge, om du vil bruge din private NemID eller NemID til erhverv. Vi anbefaler, at du bruger NemID til erhverv. Så er du sikker på at ansøge i dit CVR-nummer.

Er du ejer af eller ansat i et I/S, ApS eller A/S, bruger du NemID til erhverv.

Søger du i dit CPR-nummer, bruger du din private NemID.

Når du er logget på, kommer du automatisk til en side, hvor du oprette dig selv som ny bruger.

Bemærk, at din konsulent ikke kan oprette dig som ny bruger - det skal du selv gøre.

Hvis du tidligere har indsendt Fællesskemaet i dit CPR-nummer, skal du desuden sende en email til NaturErhvervstyrelsen.

Bestil NemID til erhverv

Læs mere om, hvordan du gør i Vejledning til Fællesskema 2014

MENU