Gå til hovedindholdet

Driftstatus

Datoen noteret i parentesen er datoen, hvor fejlen er blevet konstateret.

Driftstatus bliver opdateret inden for vores åbningstider.
Sidst opdateret 21. marts 2018 kl. 16:00.


Generel driftstatus

Fejl i Gødningskvote og Efterafgrøde, Felt E (21-03-2018; kl. 11:47)

Felt E på siden "Opgørelse af efterafgrøder", som beregner kravet til husdyrefterafgrøder, bliver i øjeblikket forkert. Fejlen forventes rettet i servicevinduet den 27. marts 2018.
Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Fejl under fanen "Fuldmagter" (19-03-2018; kl. 9:15)

I forbindelse med servicevinduet er der fundet en fejl under fanen "Fuldmagter". Man vil opleve, at der ligger mange fuldmagter, og at man er tvunget til at scrolle forbi dem for at komme til "Søg fuldmagt".
Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Sådan finder du korttemaerne "Bæredygtig skovdrift (ansøgt 2016)" og "Skov med biodiversitetsformål (ansøgt 2017)" i IMK (16-03-2018; kl. 11:30)

Har du brug for at se disse to korttemaer, skal du vælge "Default" i rullelisten, som er placeret over listen med korttemaer i IMK. Derefter skal du klikke på "Privat skovrejsning" og så kan du slå de to korttemaer til.
Vi arbejder på at få gjort de to korttemaer tilgængelige sammen med de øvrige korttemaer, som vedrører Fællesskema 2018.
Vi beklager ulejligheden.

Fejl i link i notifikationer (14-03-2018; kl. 12:38)

Vi har desværre konstateret, at vi har en fej i linket i nogle notfikationer, hvilket betyder, at man ikke kommer ind på Tast selv, når man klikker på linket. Dette link kan benyttes i stedet: https://tastselv.fvm.dk/Pages/Entrance/Entrance.aspx

Fejl i validering 103940, hvis man benytter 888 marker på Fællesskemaet (13-03-2018; kl. 11:35)

Validering 103940 slår ud og blokerer alle ansøgere, som har 888 marker på Nye miljø- og økologitilsagn markplanen, grundet en fejl i opsætningen.
Den vil blive rettet i servicevinduet den 27. marts 2018.
Hvis ansøger nødvendigvis skal indsende inden den 27. marts 2018, er der desværre kun den lidt omfattende Workaround at slette sine 888 marker, for at slukke valideringen og så indsende igen efter den 27. marts 2018 med markerne igen.
Vi beklager ulejligheden.

Fejl i valideringen i Fællesskemaet vedrørende afgrødekoder på Miljø- og økologitilsagn (fejlkode 2668) (13-03-2018; kl. 11:35)

Der er i øjeblikket fejl i fejlteksten, hvis du vælger en ikke støtteberettiget afgrødekode for dine tilsagn. Fejlen består i, at indhold om hvilke afgrødekoder du skal bruge, ikke flettes korrekt ind i fejlteksten i fejlkode 2668.
Fejlen rettes i servicevinduet den 27. marts 2018.
Indtil da kan du finde oplysningerne om brug af afgrødekoder på tilsagn her:
http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2018/Afgroedekoder_tilsagn_2018.pdf

Fejl i fejlkode 2644 på Fællesskemaet (12-03-2018; kl. 9:50)

Der er en fejl i validering 2644 som gør, at den kan tage fejl af marknumrene når den slår op for at se, om der var lavskov på tidligere.
Fx kan den slå ud for marknummer 2-0, hvor der var lavskov på mark 42-0, da "2-0" indgår i teksten 42-0, bare uden 4-tallet foran.
Valideringen bliver rettet i servicevinduet den 27. marts 2018.
Indtil da kan blokeringen omgås på 2 måder:
1. Give marken et andet navn. Hvis marken i eksemplet ændrer navn til "2-0a", så vil den ikke findes i teksten "42-0". Dette vil gøre, at valideringen slukker helt fra marken.
2. Skriv en bemærkning omkring det på siden Markplan og grundbetaling. Det vil gøre, at valideringen ikke længere er blokerende for indsendelse.

Fejl på Fællesskemaet under registrerede "Miljø- og økologitilsagn" (09-03-2018; kl. 14:10)

Man kan i øjeblikket opleve, at der er fejl i de registrerede "Miljø- og Økologitilsagn". Dette kan betyde, at en eller flere marker med tilsagn ikke kan indlæses via beregningerne på siden "Udbetaling af tilskud - Miljø- og økologitilsagn".
Det registrerede tilsagnsareal i skemaet "Forskel på registreret og anmeldt tilsagnsareal" kan derfor også være forkert.
Du kan rette marker med manglende tilsagnoplysninger ved manuelt at anmelde tilsagn på markerne i skemaet.
I skemaet "Forskel på registreret og anmeldt tilsagnsareal" skal du sætte "x" i feltet "Accept af overanmeldelse af tilsagn" for at kunne indsende dit skema.
Vi beklager ulejligheden og arbejder på at løse problemet.

Fejl i print af Fællesskema 2018 (09-03-2018; kl. 11:45)

Hvis du efter indsendelse vil udskrive Fællesskemaet fremgår alle marker på siden "Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn", og ikke kun de marker, hvor der søgt nyt tilsagn.
Dette er en fejl, og vil blive rette snarest.
Vi beklager ulejligheden.

Blokerende fejl i National Reserve 2018 (09-03-2018; kl. 11:35)

Der er i øjeblikket en blokerende fejl på National Reserve. Dette betyder at det ikke er muligt at indsende. Fejlen vil blive rettet den 27. marts 2018.
Vi beklager ulejligheden.

Fællesskema 2018 - Fejl i korttema over permanent græs giver blokerende fejl i skemakontro (fejlkode 2929) (08-03-2018; kl. 10:29)

Har du et 20-årigt MVJ-tilsagn, som er givet før 2005, eller som har været i miljø-tilsagn uafbrudt siden før 2005, skal du anmelde arealet som omdriftsgræs med afgrødekode 247. Pga fejl i korttemaet over permanent græs, kan du få en blokerende fejl, der siger, at du skal anmelde permanent græs. For at fjerne den blokerende fejl, anmelder du afgrødekode 247 og skriver en bemærkning i skemaet på siden "Markplan og grundbetaling". Dermed kan du indsende dit fællesskema.
Vi beklager fejlen. Vi forventer ikke at rette fejlen, da det er for risikabelt at ændre i korttemaerne midt i ansøgningsrunden.

Præcisering af beregning af værdier i Gødningskvote og efterafgrødeskemaet 2018 felt G og H (07-03-2018; kl. 14:00)

Vi får en del fejlmeddelelser på 0-værdier i felt G og H på siden opgørelse af efterafgrøder.Dette er ikke en fejl eller ændring i forhold til sidste år.
Men er et efterafgrødegrundareal i felt C ikke større end 10 ha, så vil værdien i felt G og H være 0 og det vil ikke være muligt at handle med efterafgrøder.

Fællesskema 2018 (07-03-2018; kl. 9:30)

Blokerende fejl på siden Grønne krav, nå der sættes kryds i Felt N, "Hvis du er økolog og har ikke-omlagte arealer". Så vises en feltvalidering der fortæller at "Du har ingen økologiske marker [Grønne krav - N].
Dette er en fejl, som vi forventer at løse den 27. marts 2018.
Hvis man skal indsende Fællesskemaet inden rettelsen kommer, skal man under Tilsagn på siden Nye miljø- og økologitilsagn, udfylde mindst en "Omlægningsdato" [Felt A17] på nye tilsagn.

Problem med signering med NemID i Tast selv-service når man anvender Internet Explorer (IE) v.11 (05-03-2018; kl. 15:00)

Ved signering med NemID i forbindelse med indsendelse af skema i Tast selv-service, kan der komme følgende fejlbesked:
"Signeringen fejlede af følgende grund: Der er opstået en teknisk fejl. Forsøg igen. Kontakt Landbrugsstyrelsen, hvis problemet fortsætter."
Fejlen ses kun i forbindelse med anvendelsen af Internet Explorer v.11.
Vi anbefaler, at man i dette tilfælde skifter browser til Firefox elle Google Chrome, hvor fejlen ikke optræder.
Vi beklager ulejligheden.

Fejl i overdragelse af betalingsrettigheder (05-03-2018; kl. 09:10) 

Når der laves overdragelse af betalingsrettigheder modtager fuldmagtshaveren ikke nogen notifikation om overdragelse.
Fejlen forventes rettet den 27. marts 2018.

Fejl på skovtilsagn (01-03-2018; kl. 09.33)

Der er fejl i feltet C6 "Ratenummer" på siden "Skovtilsagn" under "Tilsagn til træer og hegn". Systemet kræver at feltet udfyldes. Hvis du udfylder med "1" i feltet C6, så kan skemaet indsendes.

Ved oprettelse af nyt fælleskema kommer det ikke frem med det samme (23-02-2018; kl. 15:15)

Vi har i en periode oplevet at nyoprettede skemaer ikke kommer frem på Tast selv-service med det samme. Der er en fejl i systemet, som gør at vi manuelt håndtere disse. Vi sidder løbende og håndtere disse nyoprettede sager. Det betyder, at der kan gå lidt tid før de kommer frem på Tast selv-Service.
Vi har vores leverandør til at på fejlen og beklager ulejligheden

 

 

 

 

Løste fejl

Der er i øjeblikket problemer med at oprette markblokændringer (19-03-2018; kl. 10:40) Løst (19-03-2018; kl. 10:53)

Der er i øjeblikket ikke muligt at indsende markblokændringer. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Tast selv-service og IMK er ustabil(16-03-2018; kl. 14:00) Løst (19-03-2018; kl. 8:40)

Tast selv-service og IMK er ustabil og langsom.
Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Fejl i Gødningskvote og Efterafgrødeskemaet (23-02-2018; kl. 14:00) Løst (19-03-2018; kl. 12:10)

På siden "opgørelse af efterafgrøder" kan enkelte jordbrugere opleve, at det fortrykte areal med målrettede efterafgrøder (felt F på siden) er for stort, hvilket resulterer i et fradrag i kvoten.
Vi arbejder på at rette fejlen og beklager ulejligheden.

 MFO-bræmmer på permanente græsarealer giver blokerende fejl i skemakontrollen (31-01-2018; kl. 15:20) Løst (09-03-2018; kl. 14:00)

Hvis du vil anmelde en MFO-bræmme på et areal, der er registreret som permanent græs, får du en række blokerende fejl i skemakontrollen. Vi har fundet fejlen, men den bliver først rettet i starten af marts måned.
Indtil da kan du anmelde marken som MFO-bestøverbrak med afgrødekode 343. Når fejlen er løst, skal du efterfølgende rette MFO-bræmmen både i IMK og i fællesskemaet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU