Gå til hovedindholdet

Driftstatus

Datoen noteret i parentesen er datoen, hvor fejlen er blevet konstateret.

Driftstatus bliver opdateret inden for vores åbningstider.
Sidst opdateret 22. juni 2018 kl. 9:00.

 


Generel driftstatus

Betalingsrettigheder (08-06-2018; kl. 10:00)

Det kan i øjeblikket hænde, at du får en notifikation fra Landbrugsstyrelsen i forbindelse med manglende tekst. Man vil kunne se hvilken kunde, som det omhandler og de vedhæftede brev, men du vil ikke kunne se brødteksten, som forklarer hvad det omhandler. Hvis du modtager sådan en notifikation anbefaler vi, at du går ind på Tast selv-service og ser om der er kommet et høringsbrev eller andet, som kræver en tilbagemelding.
Vi beklager ulejligheden og arbejder på at finde en løsning.

Fejl i Gødningskvote og efterafgrødeskema (17-05-2018; kl. 13.45) Løst (13-06-2018; kl. 11.00)

Vi har en kendt fejl på skemaet, når man laver et nyt Gødningskvote og efterafgrødeskema, så laver systemet en fejl om at felt J på opgørelses siden ikke må ændres efter fristen 20. april, selvom der ikke står noget i det angivne felt.
Vi beklager ulejligheden.

Fejl på Fællesskemaet under registrerede "Miljø- og Økologitilsagn" (08-05-2018; kl. 13:00)

Der har været fejl i de registrerede "Miljø- og Økologitilsagn", hvilket har betydet, at en eller flere marker med tilsagn ikke kunne indlæses via beregningerne på siden "Udbetaling af tilskud - Miljø- og Økologitilsagn". Det kan samtidig have betydet, at de registrerede tilsagn i tabellen "Forskel mellem registreret og anmeldt tilsagnsareal" har været forkerte ved indsendelse af Fællesskemaet.
Problemet blev løst den 27. marts 2018. Hvis du har indberettet din Miljø- og Økologitilsagn før den 27. marts 2018, opfordrer vi til at du tjekker, om det indberettede og registrerede areal er korrekt. Dette gøres ved at oprette en ændring til Fællesskemaet og opdatere tabellen "Forskel mellem registreret og anmeldt tilsagnsareal" på siden "Udbetaling af tilskud - Miljø- og Økologitilsagn".
Vi vil i de kommende dage sende et brev ud til de ansøgere vi ved, der har været berørt af problemet. Der kan dog også være fejl på andre ansøgere.
Derfor, er du i tvivl om du har indberettet dit fulde tilsagnsareal, er det en gode ide at tjekke dit Fællesskema.

Opdatering af husdyrefterafgrøder (30-04-2018; kl. 14:35)

For at opdatere husdyrefterafgrødekravet er det nødvendigt at:
Åbne fællesskemaet igen, opdatere markerne fra markkortet, genindsende fællesskemaet, åbne gødningskvote og efterafgrødeskemaet og opdatere skemaet/beregne og herefter indsende skemaet.

Fejl i link i notifikationer (14-03-2018; kl. 12:38)

Vi har desværre konstateret, at vi har en fej i linket i nogle notfikationer, hvilket betyder, at man ikke kommer ind på Tast selv, når man klikker på linket. Dette link kan benyttes i stedet: https://tastselv.fvm.dk/Pages/Entrance/Entrance.aspx

Problem med signering med NemID i Tast selv-service når man anvender Internet Explorer (IE) v.11 (05-03-2018; kl. 15:00) opdateret (23-05-2018; kl. 13:30)

Ved signering med NemID i forbindelse med indsendelse af skema i Tast selv-service, kan der komme følgende fejlbesked:
"Signeringen fejlede af følgende grund: Der er opstået en teknisk fejl. Forsøg igen. Kontakt Landbrugsstyrelsen, hvis problemet fortsætter."
Fejlen ses kun i forbindelse med anvendelsen af Internet Explorer v.11.
Man kan afhjælpe dette ved at slette browserdata i Internet Explorer v.11. Det gør du ved at klikke på hjulet øverst til højre i browseren.
Vælg "Internetindstillinger"->"Generelt". Klik her på "Slet" under browserdata.
Alternativt kan man skifte browser til Firefox eller Google Chrome, hvor fejlen ikke optræder.

Løste fejl

Fællesskema 2018 (06-06-2018; kl. 12:00) Løst (06-06-2018; kl. 12:00)

Det er i øjeblikket ikke muligt at se den nye kladde til Fællesskema 2018, hvis man har oprettet en ændring.

MENU